Diyarbakır, Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan bir ildir. Şehir, Dicle Nehri'nin kıyısında, Elazığ, Batman, Şanlıurfa ve Mardin illeriyle komşudur. Diyarbakır, köklü bir tarihe sahip bir şehirdir. Şehrin ilk yerleşimleri MÖ 12.000 yıllarına kadar uzanmaktadır.

Diyarbakır'ın ilk yerleşimcileri, bölgede yaşayan Hurrilerdir. Hurriler, MÖ 3. binyılda Diyarbakır'ı bir ticaret merkezi haline getirmişlerdir. MÖ 2. binyılda ise Diyarbakır, Asur İmparatorluğu'nun bir parçası olmuştur. Asurlular, Diyarbakır'ı önemli bir askeri ve idari merkez haline getirmişlerdir.

MÖ 612 yılında Asur İmparatorluğu yıkıldıktan sonra, Diyarbakır, sırasıyla Babilliler, Medler, Persler, Makedonyalılar, Selevkoslar, Partlar ve Romalılar tarafından yönetilmiştir. Romalılar döneminde, Diyarbakır, Mezopotamya'nın en önemli şehirlerinden biri haline gelmiştir.

MÖ 639 yılında Diyarbakır, Müslümanlar tarafından fethedilmiştir. Müslümanlar, Diyarbakır'ı İslam'ın önemli bir merkezi haline getirmişlerdir. Diyarbakır, Selçuklular, Artuklular, Eyyubiler, Memluklar ve Osmanlılar tarafından yönetilmiştir.

Osmanlı döneminde, Diyarbakır, önemli bir askeri ve idari merkez haline gelmiştir. Diyarbakır, 1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla birlikte Türkiye'nin bir parçası olmuştur.

Diyarbakır, tarihi boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Şehir, bu medeniyetlerin kültürel ve mimari izlerini taşımaktadır. Diyarbakır, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Diyarbakır Surları ve Hevsel Bahçeleri ile ünlüdür.

Diyarbakır Surları

Diyarbakır Surları, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan, dünyanın en uzun ve en iyi korunmuş şehir surlarından biridir. Surlar, MÖ 8. yüzyılda inşa edilmiştir. Surların uzunluğu 5,5 kilometredir. Surların üzerinde 120 burç ve 7 kapı bulunmaktadır.

Hevsel Bahçeleri

Hevsel Bahçeleri, Diyarbakır Surları'nın içinde yer alan, 6 bin dönümlük bir alana yayılmış bir bahçe topluluğudur. Bahçeler, Dicle Nehri'nin kıyısında, Diyarbakır'ın en verimli topraklarında yer almaktadır. Hevsel Bahçeleri, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne aday gösterilmiştir.

Diyarbakır, tarihi ve kültürel zenginliği ile Türkiye'nin önemli şehirlerinden biridir. Şehir, her yıl yerli ve yabancı turistleri ağırlamaktadır.