Bugün, hepimizin merak ettiği bir konuyu ele almak istiyorum: Nesiller ve genel özellikleri. Bu kategorize etme geleneği oldukça yaygındır ve günümüzde X, Y ve Z kuşağı gibi birçok farklı kuşaktan bahsediyoruz. Bu yazıda, bu alfabetikleşmeye doğru giden kuşaklara göz atacağız ve her birinin temel özelliklerini inceleyeceğiz.

Sessiz Kuşak (1928-1945): Bu kuşağa mensup kişiler, II. Dünya Savaşı'ndan önce doğmuş ve savaşın zorluklarını yaşamışlardır. Genellikle geleneklere bağlı, kanaatkâr ve mevcut düzeni olduğu gibi kabul eden bir kuşaktır. Günümüzde yaklaşık 20 milyon kişi bu kuşaktan oluşmaktadır.

Bebek Patlaması Kuşağı (1946-1964): II. Dünya Savaşı'ndan sonra doğan ve nüfus patlaması yaşanan bir dönemde büyüyen bu kuşağa mensup kişiler, otoriteye saygılı ve çalışkanlıklarıyla bilinir. Soğuk Savaş dönemini yaşamış ve birçok değişime şahit olmuşlardır.

X Kuşağı (1965-1980): Bebek Patlaması ve Y kuşağı arasında kalan bu kuşağa "Ortanca Kuşak" da denilmektedir. Sadakat ve çalışkanlık bu neslin tipik özellikleridir. Birçok değişime zorlanmadan ayak uydurmuşlardır.

Y Kuşağı (1981-1996): Milenyumlar olarak da bilinen bu kuşağa mensup kişiler, medya, internet ve mobil cihazların yaygınlaştığı bir dönemde doğmuşlardır. Bu nedenle "Dijital Yerliler" olarak da adlandırılırlar. Sorgulayıcı bir yapıya sahip olan bu nesil, büyüklerinin değil kendi yaşıtlarının görüşlerine daha çok önem verir. Dini inanç bu nesilde oldukça zayıfladığı gözlemlenmektedir.

Z Kuşağı (1996-2020): "Zoomer" olarak da bilinen bu kuşağa mensup kişiler, internet ve sosyal medyayla iç içe büyümüş ilk nesildir. Bu nedenle yalnızlaşan bir nesil olarak da nitelendirilebilir. Otoriteye karşı sorgulayıcı bir tavır sergilerler ve akademik performansları düşük, iş kaygıları yüksektir. Önceki nesillere göre kitap okuma alışkanlıkları zayıftır.

Alfa Kuşağı (2020-günümüz): Bu kuşağa mensup kişiler, henüz çok küçüktür ve genel özellikleri hakkında net bir bilgi sahibi olmak için zamana ihtiyaç vardır.

Yazdığım ve Yazacağım Kitaplar:

Matematik soru ve bulmacalarını kurguyla birleştirerek dokuz kitaplık bir seri yazıyorum. İlk kitabımı kitapyurdu'dan ismimi aratarak bulabilirsiniz. İkinci kitabımı herhangi bir mağazadan satın alabilirsiniz.Kitaplarımın içeriğini merak ederseniz akumitgul5960 instagram hesabımı takip edebilirsiniz. Üçüncü kitabım Batman'da bir intihar konusu hakkında ve sorun çıkmazsa gelecek yaz satışa çıkacak.

Yazımı buraya kadar okuyanlara teşekkür ediyorum.

Sevgiyle kalın,Hoşça kalın.