Fetva Kurulu, şu açıklamalarda bulundu:

"Allah Teâlâ, Kur’an-ı Kerim’de yemin kefareti hakkında şöyle buyurmuştur: “…Bunun (yeminin) kefareti, ailenize yedirdiğinizin ortalama seviyesinden on fakire yedirmek yahut onları giydirmek ya da bir köle azat etmektir. Buna imkânı olmayan ise üç gün oruç tutmalıdır…” (Maide, 89). Yemin kefareti, mali ve bedenî olmak üzere iki şekilde ödenebilir. Mali olan kefaret, fakirlere yedirmek veya giydirmektir. Bedenî olan ise üç gün oruç tutmaktır. Maddi imkânı olan kişilerin mali kefareti yerine getirme imkânı varken, bedenî kefareti tercih etmeleri caiz değildir (İbnu'n-Nakîb, Umdetü's-Sâlik, s.368)."

Editör: Basri Akaydın