Mehmet Durak

Tüm Makaleleri

Mehmet Durak

ONUR VE KİBİR BAĞLAMINDA GAZZE YAKLAŞIMI

Toplumun nabzını tutarken damarlardan kan geçtiğini sanırız. Hâlbuki insanın görünürdeki hayatının temel taşı kan iken onursal hayat bütünlüğünü ifade eden bazı değerler söz konusu olur. Onur demişken...