Aralık Mahallesi Kooperatif mezrası ile birlikte yerleşim alanı olarak çok geniş bir alana sahiptir. Bu yerleşim alanı Bismil Köprüsü'nden başlamakta Aykal Sitesi, Yaşam Sitesi ve Durak Kent sitelerini de içine alarak Bismil-Tepe Yolu üzerindeki Çukobirlik ten sonrada devam etmektedir. Mesela yerleşim alanı olarak Bismil’in merkez Mahallelerinden olan Altıok Mahallesi'nin 8 katından daha büyüktür.

Hızlı bir şekilde yapılaşma olmakta, nüfus artmakta, bu da mahallelinin ihtiyacına zamanında cevap verilmesini zorlaştırmaktadır. Bu nedenle hizmetin gereği olarak mahalle halkının ihtiyacına hızlı bir şekilde cevap verebilmek ileriki zamanlarda vatandaşa hizmet açısından çıkabilecek sorunların önüne geçmek  ve sağlıklı, planlı  bir yapılaşma olmasını sağlamak, kısacası mahalleye daha iyi hizmet götürülebilmek adına , ana mahalle Aralık ile mezramız olan Kooperatif Mezrasının birbirinden ayrılarak birer bağımsız mahalle olması için mahallemizden 250 ye yakın şahsi dilekçe (imza listesi değil) ile Bismil Kaymakamlığına başvuruda bulunduk.

Aralık Mahallesi Neden Gündem Oldu

Bismil Kaymakamlığının incelemesi sonucunda başvurumuz uygun görülerek ayrılma işlemi 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 9. Maddesine (9.Madde: Mahallenin bölünmesi: Belediye Meclisi'nin Kararı ve Kaymakamın Görüşü üzerine Vali'nin onayı ile olur) göre yapıldı. Mahalle statüsünde olduğumuz için 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 9.Maddesine göre ayrılma işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu maddeye göre ayrılma işlemi yapılırken referandum şartı yoktur, hizmetin gereğine bakılır ona göre işlem yapılır. Mahallemiz Köy statüsünde olsaydı referandum gerekirdi yüzde 50’den fazla evet oyu çıkması durumunda ayrılma işlemi gerçekleştirilirdi.

Aralık Mahallesi Neden Gündem Oldu 2

Ayrılma işleminde kullanılan nüfus bilgisi TÜİK ten bir önceki yılın (2022 yılının) nüfus bilgisi alınarak yapılmıştır. Yani iddia edildiği gibi nüfus taşıma gibi işlemler yapılmamıştır. Mahallemizin bölünmesi işleminde kanuna aykırılık olmadığı halde büyük bir olaymış gibi TBMM’ye taşındığını üzüntü içerisinde öğrenmiş bulunuyoruz. Halbuki önceki Belediyeler zamanında Bismil'de Seyrantepe Mahallesi, Sanayi Mahallesi, Tekel Mahallesi, Esentepe Mahallesi, Şentepe Mahallesi gibi mahalleler oluşturuldu ve kimsenin sesi çıkmadı. Neden önceki Belediyeler mahalle kurunca gündem olmadı da şimdiki Belediye mahalle kurunca gündem oldu. Yapılan bu ayrılma işlemi iki ayrı mahalleye daha iyi hizmet götürmek, yaşam çevresinin niteliğini yükseltmek, hizmetlerin niteliğini, sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi, doğal ve kültürel değerlerin korunması ve sorunların yerinde tespiti konularında çok önemli faydalar sağlayacaktır. 

(Konuk Yazar: Muhsin Budak)

Aralık Mahallesi Neden Gündem Oldu 1